Шандор Чикош, венгерский общественник: поздравляю Вас с датой — 3-й годовщиной независимости Народных Республик Донбасса!
12.05.2017
0 комментариев
поделиться

Шандор Чикош, венгерский общественник: поздравляю Вас с датой — 3-й годовщиной независимости Народных Республик Донбасса!

Дорогие Товарищи! Наши боевые соратники!

От имени нашей группы «Я из Донбасса — я одессит!», от всей души поздравляю Вас с знаменательной датой — 3-й годовщиной независимости Народных Республик Донбасса!
11 мая 2014 г. народ Донбасса воспользовался своим самим сокровенным правом: правом на самоопределение.

Сегодня, когда ведётся столько лживой, лицемерной болтовни о «правах человека», давним давно забыто, что ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИМ ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. Определение самим народом данной территории своего будущего, свободного, беспрепятственного выбора им путей развития своей страны, своего народа — для своей семьи, для самого себя. В 1966 г. Организация Объединённых Наций в один и тот же день приняла две важнейшие конвенции по ПОДЛИННЫМ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: Конвенцию по гражданским правам – и Конвенцию по экономическим, социальным и культурным правам. Текст статьи 1 обеих Конвенций одинаков. Согласно этому САМОЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ВЫБИРАТЬ ПУТЬ РАЗВИТИЯ. И не случайно, что нынче об этом первейшем праве человека больше всего хранится гробовое молчание.

Хранит гробовое молчание, в первую очередь, то государство, которое является злейшим, смертельным врагом народа Донбасса – хотя в нём проживают потомки тех, кто лет 240 назад ещё сами были «профранцузскими сепаратистами».

Своей кровью, неимоверными страданиями, отвагой и героической борьбой народ Донбасса заслужил того, чтобы жил в мире, в своём государстве – жил достойной жизнью, жил, как ему заблагорассудится. И никто не имеет права отказывать этому народу в этом его фундаментальном праве, играться с судьбами миллионов людей!

В этот знаменательный день желаю, желаем народу Донбасса мирного неба, мирного труда на благо своей Родины, собственного благополучия, и большого счастья!
* * *

По-венгерски:
Kedves Elvtársak! Harcostársaink!
A „Je suis Donbassz! Je suis Ogyessza!” csoportunk nevében tiszta szívből köszöntöm Önöket jeles évfordulójuk, a Donbassz Népköztársaságai függetlenségének 3. évfordulója alkalmából.
2014. május 11-én a Donbassz népe élt legszentebb jogával, AZ ÖNRENDELKEZÉS JOGÁVAL.
Amikor manapság annyi hazug, képmutató locsogásnak lehetünk tanúi az emberi jogokról, már réges-régen feledésbe merült: A LEGELEMIBB EMBERI JOG: AZ ÖNRENDELKEZÉS JOGA. Hogy egy adott terület népe maga döntsön jövőjéről. Szabadon, senki által sem akadályozva dönthessen arról, hogy országa, népe milyen fejlődési utat válasszon, saját országának, népének családjának, saját magának a javára. 1966-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete egy és ugyanazon a napon fogadta el a két legfontosabb emberi jogi alapdokumentumot: a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányát, illetve a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányát. Mind a két, az emberi jogokat tárgyaló nemzetközi egyezmény 1. cikkelye szó szerint megegyezik egymással. Mint legelső cikkelyek, ezek a cikkelyek leszögezik: AZ EMBER LEGELEMIBB EMBERI JOGA, HOGY MEGVÁLASSZA (az országa, népe, önmaga és családja számára) AZ OPTIMÁLIS FEJLŐDÉSI UTAT. És nem véletlen, hogy napjainkban az emberiség e legelsőrendűbb jogáról síri csend honol.
A síri csöndet leginkább az az állam őrzi (és lakájai révén őrizteti is), mely a Donbassz népének legádázabb, halálos ellensége. Jóllehet, ebben az országban azok utódai élnek, akik úgy 240 évvel ezelőtt még maguk is „franciabarát szakadárok” voltak.
Kiontott vérével, az általa megélt mérhetetlen szenvedések árán, vitézségével, hősi harcával a Donbassz népe rászolgált arra, hogy békében, méltó módon éljen, a saját államában – úgy, ahogy azt jónak látja. És senkinek sincs joga megtagadni ettől a néptől a legelemibb jogokat! Senkinek sincs joga arra, hogy játékokat űzzön emberek millióinak sorsából!
Ezen a jeles napon azt kívánom – azt kívánjuk – a Donbassz népének, hogy legyen békés feje fölött az égbolt. Hogy békében munkálkodhasson Hazája javára, jólétet teremtve önmaga számára is! Kívánunk nagy-nagy boldogságot!

Комментарии

Комментариев еще нет Вы, будете первым комментировать этот пост!

Написать комментарий

Войти с помощью: 

Ваши данные будут в безопасности! Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам. Обязательные для заполнения поля отмечены* *